ELEKTROBUDOWA z podwyższonym kapitałem zakładowym

2021-12-16 10:00:00

W środę 15 grudnia 2021 roku Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. 

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 500.000,00 zł i dzieli się na 5.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ELEKTROBUDOWA ma na celu zapewnienie środków finansowych w początkowej fazie jej działalności operacyjnej. Wspiera także budowanie wiarygodności oraz nawiązywanie relacji z kontrahentami handlowymi, czy też instytucjami finansowymi.


wszystkie artykuły