Konsolidacja zakładów produkcyjnych ELEKTROBUDOWA w Warszawie i Koninie

2024-03-13 10:00:56

ELEKTROBUDOWA sp. z o.o., wiodący producent rozwiązań elektroenergetycznych, zakończyła proces konsolidacji produkcji, w ramach którego cała produkcja z Zakładu Produkcji Rozdzielnic w Warszawie została przeniesiona do Zakładu Produkcji Rozdzielnic w Koninie. 

Ta strategiczna decyzja ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej, optymalizację procesów produkcyjnych i redukcję ich kosztów, zwiększenie jakości oferowanych produktów oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Konsolidacja produkcji została zakończona pomyślnie, co pozwoli spółce ELEKTROBUDOWA na skoncentrowanie zasobów i kompetencji w największym centrum produkcyjnym. Umożliwi to zwiększenie wydajności produkcji i elastyczne dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku, a efektywne wykorzystanie zasobów przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Decyzja ta wynika z długoterminowej strategii rozwoju firmy oraz dalszego dostarczania i zapewniania Klientom rozwiązań elektroenergetycznych i usług najwyższej jakości. Ten krok jeszcze bardziej umocni pozycję marki ELEKTROBUDOWA na rynku.
 


wszystkie artykuły