ELEKTROBUDOWA na ELSEP 2022

2022-05-26 13:00:00

25 maja 2022 r. w Auli na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się XIX edycja seminarium ELSEP 2022 r. pt. “Nowoczesne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele spółki ELEKTROBUDOWA.

Seminarium ELSEP organizowane jest od 2003 roku przez Oddział Białostocki SEP, PGE Dystrybucja Oddział Białystok, Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej. 

Seminarium ELSEP jest doskonałym forum wymiany doświadczeń elektryków praktyków i teoretyków. Duża liczba uczestników świadczy o zapotrzebowaniu tego środowiska na możliwość uzupełnienia wiedzy specjalistycznej o nowe informacje z zakresu zmieniających się norm, nowych rozwiązań technicznych stosowanych urządzeń, nowych efektów badań naukowych.

W trakcie Sesji II obrad plenarnych Pan Stanisław Wapniarski, Dyrektor Zakładu Produkcji Rozdzielnic w Koninie przedstawił ofertę spółki ELEKTROBUDOWA oraz zagadnienia z artykułu eksperckiego “Łukoodporność rozdzielnic średniego napięcia - przyczyny powstawania wewnętrznego luku, badania typu, sposoby zapobiegania”. Artykuł oraz inne materiały seminaryjne opublikowano na łamach czasopisma „Wiadomości Elektrotechniczne” w nr 5/2022.
 


 

Obradom plenarnym towarzyszyła również kuluarowa prezentacja firm działających w branży elektroenergetycznej. Uczestnicy seminarium odwiedzający stoisko ELEKTROBUDOWA otrzymywali obrandowane gadżety oraz karty produktowe sztandarowych wyrobów spółki, zawierające informacje techniczne. Dodatkowo Kierownicy Sprzedaży Janusz Woźniak i Leszek Turzyński udzielali uczestnikom niezbędnych informacji na temat oferty spółki oraz szczegółów technicznych oferowanych produktów.
 


 


wszystkie artykuły