ELEKTROBUDOWA z porozumieniem o współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu

2023-03-20 10:30:01

W piątek 17 marca 2023 r. ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. podpisała porozumienie o współpracy edukacyjnej z Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu. Jego celem jest wzajemne wykorzystanie wieloletniego doświadczenia i obecności na polskim rynku elektroinstalacyjnym spółki ELEKTROBUDOWA oraz wiedzy, dorobku naukowego i osiągnięć badawczych kadry Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie klas trzecich i czwartych technikum kształcących się w zawodzie technik mechanik oraz technik elektryk będą mogli odbyć praktyki zawodowe w zakładach produkcyjnych ELEKTROBUDOWA.

Istotnym elementem zawartym w porozumieniu jest współdziałanie dotyczące zatrudnienia absolwentów w spółce ELEKTROBUDOWA kształcących się w Technikum na kierunkach technik mechanik i technik elektryk oraz w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie elektromechanik, elektryk, lakiernik, mechanik, monter, murarz - tynkarz, operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz.
 

W ramach współpracy realizowane będą m.in. takie zadania, jak:

  • organizowanie praktyk zawodowych w zakładach produkcyjnych spółki ELEKTROBUDOWA,
  • współdziałanie dotyczące zatrudnienia absolwentów,
  • współpraca w zakresie doskonalenia programów edukacyjnych,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych przez specjalistów ELEKTROBUDOWA posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe,
  • odbywanie wizyt studyjnych w zakładach ELEKTROBUDOWA,
  • prowadzenie wspólnych projektów o charakterze naukowo – badawczym, w tym współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej,
  • odbywanie wizyt studyjnych w zakładach produkcyjnych ELEKTROBUDOWA.
     

Podpisane porozumienie z firmą ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. jest bardzo ważnym wydarzeniem dla szkoły, którą mam zaszczyt kierować. Czujemy się wyróżnieni, zapewniając tym aktem nowe możliwości rozwoju zawodowego naszym uczniom w bardzo cenionej - największej w naszym kraju firmie elektroinstalacyjnej - mówi Teresa Horst, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu podejmuje wiele działań, by kształcić profesjonalnie dla realnych potrzeb rynku pracy. Dzięki tej współpracy staje się to jeszcze bardziej możliwe. W porozumieniu wyznaczyliśmy dziewięć kierunków współdziałania. Jestem przekonana, że ich realizacja, która zresztą w jednym z obszarów już została podjęta, będzie służyć obu stronom, zgodnie z zasadą win-win, czego życzę sobie i partnerskiej firmie ELEKTROBUDOWA sp. z o.o.dodaje Teresa Horst.
 

Nawiązanie współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół to kolejny krok w procesie budowania pozytywnego wizerunku spółki ELEKTROBUDOWA wśród uczniów i absolwentów szkół technicznych. Realizacja zadań objętych porozumieniem otwiera młodzieży możliwość zdobycia pełnego wachlarza kwalifikacji tak potrzebnych na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy - podsumowuje Ewa Sokalska, Kierownik Działu HR.

Współpraca ma również na celu promowanie wśród młodych ludzi idei zdobywania wiedzy technicznej, nowych umiejętności i uważnego kształtowania swojej drogi zawodowej, a co za tym idzie rozwój całego regionu. 
 


 

Autor: ES/DP
 


wszystkie artykuły