ELEKTROBUDOWA partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

2021-10-26 10:00:00

We wtorek 19 października 2021 r. ELEKTROBUDOWA podpisała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie porozumienie w sprawie współpracy. Celem zawartej umowy jest uruchomienie studiów dualnych na trzech kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka oraz Logistyka. 

W ramach porozumienia studenci będą mogli jednocześnie studiować i pracować w ramach umowy o pracę lub umowę o pracę tymczasową w Zakładzie Produkcji Rozdzielnic ZARMEN Zakład Elektrobudowa w Koninie. W zależności od danego roku studiów praca będzie odbywać się w wymiarze 1/5 lub 2/5 etatu. W ramach zatrudnienia studenci będą w zakładzie wykonywali zadania mające na celu osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do kierunku studiów.

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Zakładu Produkcji Rozdzielnic ZARMEN Zkład Elektrobudowa w Koninie. W podpisaniu dokumentu uczestniczyli: Stanisław Wapniarski, Dyrektor Zakładu Produkcji Rozdzielnic, Michał Wadelski, Dyrektor Produkcji Zakładu Produkcji Rozdzielnic, Rektor dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie oraz dr inż. Robert Cieślak, menadżer kierunków technicznych w PWSZ w Konin. 


ZARMEN zakład Elektrobudowa otrzymała medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, za bieżącą współpracę i wkład w rozwój lokalnej społeczności,  poprzez umożliwienie studentom odbywania praktyk, studiów dualnych oraz w późniejszym etapie zatrudnienie absolwentów uczelni. 


wszystkie artykuły