GRUPA ZARMEN - SIŁA SYNERGII

GRUPA ZARMEN jest liderem na rynku kompleksowego wykonania inwestycji przemysłowych w regionie i skupia 13 firm. Siła i potencjał grupy tkwi w zróżnicowanym zakresie działalności oraz zdywersyfikowanych segmentach rynku obsługiwanych przez poszczególne spółki.

Działalność grupy realizowana jest na rzecz podmiotów funkcjonujących w następujących sektorach: przemysł energetyczny, koksowniczy, chemiczny, rafineryjny, hutniczy, metalurgiczny, wydobywczy, kolejowy, stoczniowy, cementowo-wapienny i odlewniczy.
 

Skład Grupy Kapitałowej ZARMEN

W skład GRUPY ZARMEN i jednostek współpracujących wchodzi 11 spółek:

 • ZARMEN Sp. z o.o.
 • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
 • REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
 • ZARMEN FPA Sp. z o.o.
 • KOFAMA Koźle S.A. (sierpień 2021 r. połączenie spóełek Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem Sp. z o.o.)
 • HOLDUCT Sp. z o.o.
 • HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o.
 • ZARMEN Energia Sp. z o.o.
 • ZARMEN Solution Sp. z o.o.
 • ZARMEN Development Sp. z o.o.
 • Progresja S.A.

Niewątpliwym atutem GRUPY ZARMEN jest wysoko wykwalifikowana kadra, bogate zaplecze produkcyjno-wykonawcze oraz know-how umożliwiający kompleksową realizację inwestycji przemysłowych w formule pod klucz, obejmujący projektowanie wraz z praktyczną realizacją.

Grupa zatrudnia obecnie ponad 2700 pracowników posiadających specjalistyczne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie branżowe. Spółki należące do grupy kapitałowej posiadają liczne certyfikaty uznane na całym świecie.