Rozdzielnice Niskiego Napięcia nN

Rozdzielnice typów: RNM-2, NGWR

Zastosowanie rozdzielnic niskiego napięcia

Rozdzielnice niskiego napięcia ELEKTROBUDOWA znajdują zastosowanie w każdej branży jako rozdzielnice główne, oddziałowe, manewrowo-stycznikowe w sieciach TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT.
 

Charakterystyka ogólna rozdzielnic nN typu RNM-2 i NGW R

Wnętrzowe rozdzielnice i sterownice Elektrobudowa montowane są z elementów produkowanych seryjnie w sterowanych numerycznie centrach obróbczych. Segmenty konstrukcyjne zbudowane są z wysokiej jakości materiałów zabezpieczonych przed korozją powłokami elektrolitycznymi oraz farbami proszkowymi.
 

Podstawowe cechy rozdzielnic niskiego napięcia:
 • rozdzielnice o izolacji powietrznej,
 • stopień ochrony aż do IP 55,
 • stacjonarne, przyścienne lub wolnostojące,
 • moduły wysuwne w konfigurowalnej wielkości od m1/4 do m3 (wysokość = 200 mm) dla RNM-2 i od W04 do W4 (wysokość = 125 mm) dla NGW R,
 • 10 modułów do wykorzystania w RNM-2 i 16 modułów w NGW R przy standardowych wysokościach lub więcej po uzgodnieniu,
 • separacja przedziałów zgodnie z PN-EN 61439-1:2011 aż do 4b,
 • zwielokrotnienie systemu szyn zbiorczych głównych (1, 2 lub 3),
 • dowolne rozmieszczenie napędów łączników (na drzwiach, za drzwiami),
 • możliwość przeszklenia drzwi,
 • połączenie kabli zasilających za pomocą szyny przyłącza kablowego lub w inny sposób po uzgodnieniu,
 • możliwość wbudowania szafy kompensacji mocy biernej,
 • uziemienie odpływów podczas wymiany zasilanego urządzenia za pomocą członów uziemiających,
 • pełny cykl badań każdego wyrobu (TTA),
 • możliwość zastosowania dodatkowej ochrony przed skutkami zwarć łukowych.
   
Zalety rozdzielnic nN
 • najwyższej jakości wyrób europejskiego producenta rozdzielnic,
 • możliwość wyposażenia w aparaturę wyłączającą, zabezpieczającą, sterowniczą, pomiarową, kontrolną i sygnalizacyjną różnych producentów,
 • łatwy dostęp do aparatury i prosta obsługa,
 • bezproblemowa wymiana lub dodawanie nowych jednostek funkcjonalnych rozdzielnicy,
 • długotrwała eksploatacja,
 • częstotliwość przeglądów i konserwacji ograniczona do minimum,
 • zredukowane do minimum rozprzestrzenianie się skutków zwarć elektrycznych dzięki podziałowi segmentu na przedziały,
 • krótkie terminy dostaw rozdzielnic,
 • produkcja i eksploatacja bezpieczne dla środowiska,
 • możliwość kompozycji bloków wysuwnych, wtykowych i stałych w jednym segmencie,
 • profesjonalny serwis producenta,
 • przystosowanie rozdzielnicy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
   
Pozycje członu wysuwnego w rozdzielnicy typu RNM-2


 

Pozycje członu wysuwnego w rozdzielnicy typu NGW R

Dane techniczne rozdzielnic niskiego napięcia
Typ rozdzielnicy RNM-2 NGW R-1 NGW R-18 NGW R-2
Napięcie znamionowe V do 690 do 690
Napięcie znamionowe izolacji V do 1000 do 1000
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej kV 3,5 3,5
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane kV 8 8
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane izolacji kV 12 12
Prąd znamionowy ciągły:      
 • szyn zbiorczych poziomych
 • bloków zasilających i odbiorczych
 • szyn rozdzielczych segmentu
A
A
A
do 5000
do 5000
do 1200
do 7500
do 6300
do 1600
630
do 250
-
do 3200
do 3200
do 1600
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA do 90 do 125 do 31,5 do 100
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA do 200 do 275 do 80 do 220
Klasyfikacja IAC kA/s do 50/0,5 do 100/0,3
Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60   
Stopień ochrony do IP 54 do IP 42 do IP 55
Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK 10
Wymiary pól:
 • szerokość
 • wysokość
 • głębokość
mm
mm
mm
400 ÷ 1200
2200
600 ÷ 1000
400 ÷ 1000
2150
400 ÷ 1150
400 ÷ 1000
2150
250 ÷ 400
400 ÷ 1000
2150
250 ÷ 1150
Zgodność z normami PN-EN 61439-1; PN-EN 61439-2

Przedziały funkcjonalne rozdzielnic nN