Rozdzielnice SN w izolacji SF6

Rozdzielnica SN typu OPTIMA 24

Przeznaczenie rozdzielnicy OPTIMA 24

Rozdział energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz przy napięciu znamionowym do 25 kV.

Zastosowanie rozdzielnicy średniego napięcia:
 • w rozdzielczych sieciach energetycznych i przemysłowych,
 • rozdzielanie energii w dystrybucji wtórnej,
 • w zakładach przemysłowych,
 • w bezobsługowych stacjach energetycznych.
Charakterystyka ogólna rozdzielnicy jednoczłonowej OPTIMA 24:
 • jednoczłonowa rozdzielnica w izolacji gazowej SF6,
 • rozdzielnica wnętrzowa,
 • rozdzielnica przyścienna lub wolnostojąca,
 • przedziałowa o przegrodach metalowych z pojedynczym systemem szyn zbiorczych w izolacji stałej,
 • w pełni przystosowana do komputerowego systemu sterowania i nadzoru,
 • pola spełniające wymagania norm w zakresie ochrony przed skutkami wewnętrznego zwarcia łukowego,
 • blokady mechaniczne łączników,
 • zbiornik gazu w rozdzielnicy wykonany ze stali nierdzewnej,
 • miernik ciśnienia gazu w każdym polu,
 • membrana bezpieczeństwa kierująca gazy połukowe do kanału wydmuchowego.
Zalety rozdzielnicy w izolacji gazowej SF6:
 • małe gabaryty rozdzielnicy,
  dokonywanie czynności łączeniowych przy zamkniętych drzwiach,
 • system blokad wykluczający pomyłki łączeniowe,
 • całkowite bezpieczeństwo obsługi,
 • możliwość wykonywania prac eksploatacyjno-remontowych w obrębie pola bez konieczności wyłączenia napięcia na szynach zbiorczych rozdzielnicy,
 • wskaźnik obecności napięcia w każdym polu,
 • dogodny dostęp do kabli i aparatów,
 • wieloletnia trwałość i minimalne wymogi w zakresie przeglądów i konserwacji,
 • produkcja i eksploatacja bezpieczne dla środowiska,
 • serwis producenta,
 • najwyższej jakości powłoki malarskie i elektrolityczne osłon,
 • niezawodność,
 • łatwa rozbudowa,
 • wskaźniki pozycji łączników,
 • wysoka klasa dostępności do przedziałów (LSC2B).
Elewacja i przekrój pola rozdzielnicy OPTIMA 24:

 

 

 1. system szyn zbiorczych
 2. napęd wyłącznika
 3. łącznik trójpozycyjny
 4. przekładniki prądowe
 5. napęd łącznika dwupozycyjnego
 6. klapa bezpieczeństwa
 7. głowica konektorowa
 8. łącznik dwupozycyjny
 9. przekładniki napięciowe
 10. szyna uziemiająca
 11. membrana bezpieczeństwa
 12. kierownica gazów
 13. manometr
 14. zabezpieczenie wielofunkcyjne
 15. osłona przedziału szyn zbiorczych
 16. komora próżniowa wyłącznika
 17. napęd łącznika trójpołożeniowego
Dane techniczne rozdzielnicy wnętrzonej w izolacji gazowej OPTIMA 24:
Typ rozdzielnicy OPTIMA 24
Napięcie znamionowe kV do 25
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej kV do 50
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane kV do 125
Prąd znamionowy:   
ciągły systemu szyn
pola z wyłącznikiem
krótkotrwały wytrzymywany
szczytowy wytrzymywany
A
A
kA
kA
do 2500
do 2000
do 25/3
do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego do 25/1
Częstotliwość znamionowa 50
Stopień ochrony obudowy IP 4X
Stopień ochrony zbiornika IP 67
Wymiary pól:
szerokość [A]
wysokość[B]
głębokość [C]
mm
mm
mm
600, 900
21501)
1300, 1425
Klasyfikacja IAC AFLR
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC LSC2B
Zgodność z normami PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1, PN-EN 62271-102, PN-EN 60529

Przykładowe schematy zasadnicze rozdzielnicy SN typu OPTIMA 24