Stacje kontenerowe

Stacja kontenerowa typu SKP

Przeznaczone do pracy w charakterze przenośnych lub stacjonarnych punktów rozdzielczych lub transformatorowo-rozdzielczych.

Zastosowanie stacji rozdzielczej lub transformatorowej SKP

Stacja wyposażona w wysokiej klasy rozdzielnice może służyć:

 • w energetyce
  • jako główny punkt zasilający,
  • jako tymczasowe, przenośne uzupełnienie stacji rozdzielczych w przypadku ich remontu lub doprowadzenia dodatkowych linii odbiorczych,
 • jako stacja wyprowadzenia mocy z elektrowni wodnej, wiatrowej itp.,
 • w górnictwie odkrywkowym - do instalowania na maszynach samojezdnych, jako przenośne punkty transformatorowo-rozdzielcze,
 • w kolejnictwie jako stacje transformatorowe zasilające urządzenia linii kolejowych.
Charakterystyka ogólna SKP

Obudowa stacji wykonana z cienkościennych kształtowników i blach stalowych ocynkowanych lub blach pokrytych Al-Zn (od zewnętrznej strony brak elementów złącznych np.: łbów śrub, nitów). Miejsca połączeń elementów obudowy dodatkowo uszczelnione silikonem. Wszystkie części konstrukcyjne stacji malowane proszkowo farbami poliestrowymi o grubości powłoki malarskiej min. 100 µm. Stacje składane są z segmentów o szerokości zależnej od szerokości instalowanych wewnątrz celek rozdzielnic (stacje o długości ponad 16 m są transportowane w częściach). Wykonanie obudowy z izolacją termiczną lub bez. Oferujemy także stacje z pomieszczeniem socjalnym.

Stacje SKP mogą:
 • być wyposażone we wszelkiego rodzaju sprzęt elektro energetyczny,
 • być przystosowane do umieszczania na konstrukcjach drgających poprzez zastosowanie elastomerów tłumiących drgania,
 • posiadać stalowe pontony umożliwiające przesuwanie stacji bez konieczności używania dźwigów i środków transportu kołowego.
Wyposażenie umożliwiające wygodną i bezpieczną eksploatację:
 • oświetlenie (podstawowe i awaryjne),
 • instalacja wentylacyjna,
 • instalacja grzewcza z ewentualną regulacją temperatury,
 • instalacja alarmowa,
 • w drzwiach wejściowych zamki typu PANIK,
 • cztery silne zawiasy na drzwiach oraz estetyczne i mocne osłony okien,
 • transformatory suche lub olejowe w wydzielonym po-mieszczeniu z misą olejową bezpieczną dla środowiska,
 • łukoodporne rozdzielnice średnich napięć.
Wyposażenie w rozdzielnice
 • rozdzielnice jednoczłonowe do Ur = 36 kV i Ir = 3150 A typu J-7, J-17, J-24 lub J-36,
 • rozdzielnice dwuczłonowe (typu metal-clad) do Ur = 40,5 kV i Ir = 4000 A, np. D-12P, D-17PL, D-17PT, D-24P, D-40P,
 • rozdzielnice niskonapięciowe do Ir = 7500 A typu NGW R-1,
 • tablice sterownicze, klimatyzowane szafy do obudów 19”,
 • transformatory o mocy do 5000 kVA,
 • baterie kondensatorów w celkach rozdzielnic średnich napięć,
 • inne urządzenia elektryczne.

 1. ściana boczna 
 2. rozdzielnica 500 V
 3. rozdzielnica 15 kV
 4. grzejnik
 5. klimatyzowana szafa sterownicza
 6. rozdzielnica falowników
 7. rozruszniki
 8. komora transformatora mocy
 9. bateria kondensatorów
 10. wentylator

 1. ościeżnica
 2. drzwi
 3. zarys pontonu
 4. rama posadowcza
 5. osłona czołowa
 6. dach + stężenie dachowe

Zalety stacji kontenerowej produkowanej przez Elektrobudowa:
 • możliwość zainstalowania wewnątrz dowolnych urządzeń (o ile pozwolą na to gabaryty),
 • możliwość wykonania stacji z kilku segmentów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze,
 • modułowa budowa ułatwiająca rozbudowę stacji, uniwersalność zastosowań,
 • możliwość wykonania w wielu odmianach gabarytowych; ograniczeniem są możliwości transportowe stacji i jej elementów,
 • szczelność i wieloletnia trwałość obudowy stacji,
 • zabezpieczenia przed włamaniem i próbami demontażu stacji z zewnątrz,
 • przystosowanie do montażu na konstrukcjach drgających,
 • estetyka wykonania,
 • oszczędność zajmowanej powierzchni,
 • niska cena w porównaniu z bezpośrednimi i pośrednimi korzyściami dla klienta,
 • szybka realizacja,
 • szybki montaż na obiekcie.
   
 


Dane techniczne SKP
Wymiary gabarytowe Standardowe
Szerokość [A] dach 1-spadowy 1500, 1700, 1900, 2100
dach 2-spadowy 2300, 2500, 2700,2900, 3250, 3400,2300, 2500, 2700,2900, 3250, 3400, 3500, 3700, 3900, 4300, 4600
Całkowita szerokość mm A+2x105 (15°) lub A+2x55 (10°)
Całkowita wysokość [H] H= (P)+C+B+D*
D* - gdy α=10°  to D = 0,117xA
- gdy α=15°  to D = 0,134xA
Wysokość użytkowa [B] 2300, 2550, 2650, 3000
Długość [E] do 16000
Wysokość ramy posadowczej [C] 65, 100, 160, 200, 260, 300, 580
Wysokość pontonu [P] 410
Masa stacji wraz z wyposażeniem kg do 28 000
Stopień ochrony IP 55
Zgodność z normami PN-EN 62271-202
Producent wykonuje także stacje kontenerowe o innych wymiarach w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.