Kompletne obiekty 

ELEKTROBUDOWA jest wykonawcą kompletnych obiektów budowanych najczęściej w systemie generalnego wykonawstwa dla sektorów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz obiektów przemysłowych. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak i przebudowy oraz modernizacji istniejących obiektów.
 
Oferta spółki obejmuje kompleksową usługę w zakresie projektowania, zarządzania projektem, kompletacji dostaw materiałów i urządzeń, montażu wraz z nadzorem, testów i pomiarów pomontażowych, rozruchu zimnego, rozruchu technologicznego, ruchu próbnego i przekazania do eksploatacji oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
  

Kompletne obiekty w wytwarzaniu 

ELEKTROBUDOWA oferuje realizację średniej i małej mocy konwencjonalnych bloków energetycznych (kogeneracyjnych i cieplnych) oraz odnawialnych źródeł energii (głównie bloków spalających lub współspalających biomasę oraz elektrowni wodnych i wiatrowych).
 

Kompletne obiekty w przesyle i dystrybucji

ELEKTROBUDOWA oferuje stacje elektroenergetyczne NN (w sektorze przesyłu) oraz stacje i systemy WN (głównie GPZ-ty w sektorze dystrybucji oraz stacje elektroenergetyczne zasilające zakłady przemysłowe zasilane na tym poziomie napięcia).
 

Kompletne obiekty w przemyśle

ELEKTROBUDOWA oferuje kompletne obiekty dla sektora przemysłu (m.in. paliwowego, chemicznego, węglowego, metalurgicznego, papierniczego, mineralnego). Najczęściej są to obiekty o wysokim poziomie złożoności i znaczącym udziale technologii w całościowym zakresie projektu.